LIEKY DO KOŠA NEPATRIA!

Vedeli ste, že až polovica Slovákov má doma nadbytočné zásoby liečiv, ktoré už nevyužívajú? Ale nie každý vie, ako s nimi má správne naložiť.. Niektorí ľudia si možno povedia, že je jednoduchšie ich vyhodiť do odpadkového koša alebo spláchnuť do WC – to je však varianta, ktorá ohrozuje nielen zdravie človeka, ale aj prírodu. Teraz nastal čas pretriediť aj vašu domácu lekárničku.

*Zdroj: online prieskum, celá SR, marec 2020, 1762 respondentov
1

Ako správne postupovať:

2

Skontrolujte svoju domácu lekárničku

Vyraďte liečivá, ktoré už neužívate alebo u nich vypršala doba použiteľnosti. Skrátka všetky lieky, ktoré už doma nepotrebujete. Pozor: jedinú výnimku tvoria liečivá, ktoré prichádzajú do styku s organizmom – teda injekčné liekové formy. V tento okamih sa totiž liečivo stává biologickým odpadom, ktorý lekáreň likvidovať nesmie. O tento typ liečiva sa postarajú napríklad v ambulanciách lekárov. Do lekárne nemusíte nosiť ani kozmetiku, tu môžete bezpečne vyhodiť do komunálneho odpadu.

Vyradené lieky odneste do lekárne

Teraz, keď je vaša domáca lekárnička dokonale skontrolovaná a všetky nepotrebné lieky ste vytriedili, je niekoľko variant, ako s liekmi správne naložiť. Jeden z najjednoduchších postupov je nepotrebné lieky odniesť do akejkoľvek lekárne po celej Slovenskej republike, kde lieky bezpečne zlikvidujeme za vás. A čo presne sa s takýmito liečivami v lekárni deje? Lekárnici ich zhromažďujú v plastových kontajneroch, ktoré sú uzamknuté – tým je zaistené, že sa k nim nedostane nikdo nepovolaný. Následne ich lekáreň odovzdá firme, ktorá má oprávnenie tento typ nebezpečného odpadu, ktorým lieky bezpochyby sú, správne zlikvidovať. Zoznam našich spolupracujúcich lekární najdete tu: https://www.pilulka.sk/pilulka-lekarny

3

Najčastejšie dôvody, prečo majú ľudia lieky, ktoré neužívajú:

Robia si zbytočnú zásobu liekov

Lieky im doma zostali po predchádzajúcej liečbe

Lieky sú po exspirácií

Viete, ako správne odovzdávať lieky do lekárne?

1

Myslite s nami na životné prostredie!

8

Liečivá obsahujú nebezpečné chemické látky. Pokiaľ s liekmi, ktoré vám už ďalej neslúžia, nebudete správne zaobchádzať, môžu sa tieto nebezpečné látky uvolňovať a mať negatívny dopad nielen na ľudské zdravie, ale aj na životné prostredie. Možno ste si už aj vy niekedy povedali:

„Spláchnem ich do WC“

Lieky, ktoré spláchnete do záchodu môžu ohroziť vodné organizmy – z kanalizácie sa totiž dostanú priamo do vody.

10
10

„Vyhodím ich do koša s ostatnými odpadmi“

Lieky obsahujú nebezpečné chemické látky, ktoré sa po vyhodení do koša môžu začať uvolňovať. To má negativny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie človeka, ktorý by s nimi prišel do styku.

„Spálím ich v ohni“

Ani táto možnosť nie je dobrý nápad. Lieky sa totiž musia spaľovať na miestach na to určených a za prísne predpísaných podmienok.

11
12