Nechutenstvo: príčiny, dôsledky a liečba

Nechutenstvo je stav, keď má jedinec zníženú chuť do jedla alebo necíti hlad. Môže sa vyskytnúť ako dočasný problém spojený s akútnym ochorením alebo ako chronický problém súvisiaci s rôznymi zdravotnými stavmi. Nechutenstvo môže ovplyvniť najmä príjem potrebných živín a energie, čo vedie k zmenám hmotnosti, podvýžive a iným zdravotným komplikáciám.
 

Obsah

 1. Príčiny nechutenstva
 2. Vplyv nechutenstva na zdravie
 3. Diagnostika a hodnotenie
 4. Liečba nechutenstva
 5. Stravovacie návyky a životný štýl
 6. Kedy vyhľadať lekársku pomoc
 7. Často kladené otázky
 8. Záver
 9. Zdroje
pilulka

Príčiny nechutenstva

Príčiny nechutenstva môžu byť rôzne a často súvisia so základnými zdravotnými problémami a zvyčajne sú kombináciou viacerých faktorov. Medzi bežné príčiny patria:
 

 • Prechodné stavy: Napríklad infekcie, zvyčajne črevná chrípka.
 • Tráviace problémy: Naprí­klad gastroezofageálny reflux (pálenie záhy) alebo žalúdočné vredy.
 • Chronické ochorenia: Na­príklad rakovina, zlyhanie srdca, ochorenie obličiek alebo pečene.
 • Psychiatrické ochorenia: de­presia, úzkostné poruchy, poruchy príjmu potravy.
 • Tehotenstvo: Naj­častejšie v prvom trimestri v súvislosti s nevoľnosťou.
 • Hormonálna nerovnováha
 • Vedľajšie účinky liekov
 • Stres

Vplyv znechutenia na zdravie

Nezáujem o výživu môže mať množstvo negatívnych vplyvov na zdravie, najmä ak trvá dlhší čas. Nedostatočný príjem živín môže viesť k strate hmotnosti, oslabeniu imunitného systému, svalovej atrofii a celkovému oslabeniu organizmu.

U ľudí s už existujúcimi zdravotnými problémami môže nechutenstvo zhoršiť stav ochorení a skomplikovať liečbu. V extrémnych prípadoch môže podvýživa viesť k závažným komplikáciám, ako je malnutrícia (podvýživa) alebo anorexia, a môže mať dlhodobý vplyv na kvalitu života a celkové zdravie.

Diagnostika a hodnotenie

Diagnostika nechutenstva zahŕňa vyhodnotenie stravovacích návykov, anamnézu a fyzikálne vyšetrenie. Lekár môže tiež nariadiť laboratórne testy na zistenie možných príčin, ako je metabolická, hormonálna alebo výživová nerovnováha, a vykonať ďalšie vyšetrenia, napríklad testy na infekcie alebo zobrazovacie vyšetrenia, ak je podozrenie na konkrétne zdravotné problémy.

U niektorých pacientov môže psychologické vyšetrenie pomôcť vylúčiť aj psychologické faktory, ktoré môžu ovplyvňovať chuť do jedla.

Pilulka odborník Bc. Marie Siatka hovorí:

„Nechutenstvo je znížená chuť do jedla, ktorá vedie k podvýžive. Nechutenstvo môže mať krátkodobé príčiny, zvyčajne ide o prípady infekcií (napr. črevná chrípka), alebo dlhodobé príčiny. Medzi dlhodobé príčiny patrí rakovina, zlyhanie srdca, ochorenia tráviaceho traktu a psychické ochorenia.

So stratou chuti do jedla môže byť spojená duševná porucha a u starších ľudí môže dôjsť k poklesu chuti do jedla a k demencii, ktorá tiež prispieva k strate chuti do jedla. U mladých dievčat a chlapcov môže byť nechutenstvo spojené s mentálnou anorexiou.

Ak nechutenstvo pretrváva dlhší čas a prístup k jedlu sa nezlepšuje, je potrebné navštíviť lekára, aby sa vylúčili akékoľvek zdravotné ťažkosti.

Liečba nechutenstva

Liečba nechutenstva sa zameriava na odstránenie príčin a podporu zdravého stravovania. V závislosti od príčiny môže liečba zahŕňať liečbu základného zdravotného stavu, úpravu predpísaných liekov, diétne poradenstvo alebo psychoterapiu. 

V niektorých prípadoch sa môže odporučiť používanie látok stimulujúcich chuť do jedla alebo výživových doplnkov na doplnenie chýbajúcich živín. Dôležité je tiež poskytnúť pacientom podporu a vzdelávanie o správnych stravovacích návykoch a zdravom životnom štýle.

Stravovacie návyky a životný štýl

Zmeny v stravovacích návykoch a životnom štýle môžu byť užitočné pri zlepšovaní chuti do jedla a celkovej výživy. Tieto zmeny zahŕňajú pravidelné jedenie menších porcií, zaradenie obľúbených a výživných potravín do jedálnička a tiež príjem dostatočného množstva tekutín. Viac informácií o stravovacích návykoch a možnostiach voľby si vypočujte v podcaste Životosprávy, kde sa tejto téme venuje klinická dietologička Tereza Vágnerová.

Dôležité je tiež vyhnúť sa nadmernému užívaniu alkoholu a kofeínu, ktoré môžu potláčať chuť do jedla. Vykonávanie ľahkej fyzickej aktivity môže tiež stimulovať chuť do jedla. V prípade psychologických faktorov, ako je stres alebo úzkosť, môžu byť prospešné relaxačné techniky a techniky zvládania stresu – biologička Viktória Véle a tréner Václav Lavička zo spoločnosti Macromo sa k nám do podcastu pripojili, aby o nich porozprávali.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc

Vyhľadanie lekárskej pomoci sa odporúča, ak už nepriaznivo zasahuje do vášho každodenného života alebo zdravia. Nasledujú najmä nasledujúce príklady, kedy sa necítite dobre:

 

 • trvá už dlhší čas, t. j. nie je spojená len s prechodnými stav­mi
 • spôsobuje výrazný úbytok hmotnosti
 • ovplyvňuje schopnosť dodržiavať plán zdravého stravovania
 • vedie k nedostatkom vo výžive
 • súvisí s ďalšími znepokojujúcimi príznakmi, ako napr:
  • tráviace ťažkosti
  • chronická únava
  • výkyvy nálad

Často kladené otázky

"Je nechutenstvo vždy znakom vážneho zdravotného problému?"

Nie vždy. Nevoľnosť môže byť dočasný stav spôsobený napríklad dočasným stresom (skúšky, pracovný pohovor) alebo ľahkou chorobou. Ak však trvá dlhšie alebo je spojená s inými príznakmi, je vhodné vyhľadať lekársku pomoc.

"Môžu doplnky stravy pomôcť pri nechutenstve?"

Doplnky stravy môžu byť užitočné na zabezpečenie primeraného príjmu živín, ale nemali by nahrádzať pestrú a vyváženú stravu.

"Mohol by byť nedostatok chuti do jedla psychologický?"

Ano, psychologické faktory, ako je stres, úzkosť, depresívne poruchy a samozrejme poruchy príjmu potravy (PPP), môžu mať významný vplyv na chuť do jedla, či už v zmysle prejedania sa alebo nedostatočného jedenia.

"Existujú špeciálne diéty alebo stravovacie plány pre ľudí s nechutenstvom?"

Stravovací plán vždy vychádza z individuálnych potrieb každého človeka a príčin jeho nechutenstva, takže ho nemožno zovšeobecniť. Prospešné môže byť stravovacie poradenstvo od odborníka – dietológa.

Záver

Nechutenstvo môže mať mnoho príčin a rôznorodé vplyvy na zdravie. Jeho správna diagnostika a liečba sú rozhodujúce pre zachovanie dobrého zdravia a kvality života. Zmena stravovacích návykov, životného štýlu a vhodná liečba môžu významne prispieť k náprave nechutenstva a jeho možných následkov. Je dôležité venovať pozornosť všetkým pretrvávajúcim príznakom nechutenstva a v prípade potreby vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Tento článok slúži len na vzdelávacie účely a nenahrádza odborné lekárske poradenstvo. Konkrétne odporúčania vždy konzultujte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Zdroje

https://www.sci­encedirect.com/to­pics/medicine-and-dentistry/loss-of-appetite

https://www.me­dicalnewstoda­y.com/articles/324011

https://my.cle­velandclinic.or­g/health/symptom­s/24228-loss-of-appetite

https://www.he­althline.com/he­alth/appetite-decreased

https://www.msdma­nuals.com/home/di­gestive-disorders/symptoms-of-digestive-disorders/loss-of-appetite

https://www.bu­oyhealth.com/le­arn/loss-of-appetite

https://www.he­althdirect.gov­.au/changes-to-your-appetite

https://www.ve­rywellmind.com/what-to-do-when-you-have-no-appetite-4799769

Autor článku

Bc. Marie Siatka

Vyštudovala som odbor Ochrany verejného zdravia na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity. Témy zdravia a prevencie sú mi veľmi blízke. V súčasnosti pracujem v zdravotnom ústave na oddelení mikrobiológie vôd, potravín a predmetov bežného užívania. S manželom máme masérsky salón, kde sa venujeme nielen uvoľňovaniu svalov, ale aj komplexnej regenerácii tela a mysle. Vo svojom voľnom čase rada cestujem, chodím po horách alebo sa venujem joge.

Všetky články od autora

Spýtajte sa lekárnika

Odborné rady a odpovede na vaše otázky, a to z pohodlia vášho domova.